Repsly

Što je Repsly?

Sve što je Vašem timu potrebno za besprijekoran rad na terenu.

 

Repsly (Retail Execution Software For Smarter Field Teams) je pametna (smart) aplikacija za terenske timove koji rade na području maloprodaje.

Svestrana aplikacija Repsly daje proizvođačima (brandovima) alate koji su im potrebni da;

  • Prepoznaju probleme i mogućnosti na terenu i na području prodaje,
  • Daju ovlaštenje njihovim timovima za samostalni terenski rad.
  • Nadgledaju uspješnost ekipe i učinak u odnosu na postavljene ciljeve

Zatražite besplatnu demo verziju aplikacije i saznajte kako Vam Repsly može pomoći..