Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta promofil.si

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega mesta www.promo-fil.com (v nadaljevanju: spletno mesto) in predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom in uporabniki spletnega mesta.

Spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe Promo.fil-storitve in svetovanje d.o.o., Klanec 11A, Škofljica, 1291 Škofljica (v nadaljevanju: lastnik spletnega mesta).

Lastnik spletnega mesta si pridružuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino spletnega mesta, dodaja ali odstrani vsebine, objavljene na spletnem mestu www.promo-fil.com kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti lastnik niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnem mestu www.promo-fil.com, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini.

 

Uporabniki spletnega mesta

Uporabnik je oseba, ki obišče spletno mesto in ga uporablja na kakršenkoli način. Uporaba spletnega mesta se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev v skladu s temi pogoji.

 

Dostopnost spletnega mesta

Spletno mesto je praviloma dostopno 24 ur na dan, vse dni v letu. Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico do ustavitev dostopa do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Lastnik ne jamči dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov dostopnih poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank ter višji sili.

 

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu www.promo-fil.com je last Promo.fil d.o.o. in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Vsebine je dovoljeno pregledovati, ne sme pa se jih reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in razširjati v komercialne ali nekomercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika.

V primeru dovoljene uporabe vsebin tega spletnega mesta, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitev ali produktov, uporabnik naredi povezavo na spletno mesto. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika storitve je lastnik spletnega mesta ali produkta, na katerih je objavljena povezava, le-to dolžan odstraniti.

Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami spletnega mesta, lastnik storitve ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnem mestu, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Promo.fil d.o.o. ali njegovi poslovni partnerji. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Če uporabnik pošlje material, ki je zaščiten v skladu z Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in sorodnimi zakoni, ponudnik storitve za kršenje avtorskih pravic ne odgovarja.

Uporabnik, ki pošlje material, se strinja, da za njegovo objavo ne bo zahteval plačila.

 

Funkcije družbenih omrežij

Spletno mesto lahko vključuje funkcionalnost družbenih omrežij in možnost objave na Facebooku, Instagram-u, Linkedin-u ter Twitterju. Lastnik uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbena omrežja na način, kot je dostopen iz samega spletnega mesta.

 

Povezave

Spletne strani, na katere s povezavami kaže spletno mesto, niso pod našim nadzorom in zato ne nosimo odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh.

 

Varovanje zasebnosti

Uporabnik se strinja, da se njegovi podatki, ki jih je posredoval lastniku, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev in v Pogojih zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Lastnik se zavezuje, da bo uporabnikove podatke varoval v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in izključno za navedene namene.

Lastnik se prav tako zavezuje, da bo varoval zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Podatke o uporabi spletnega mesta, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo uporabil z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe spletnega mesta, kot je podrobneje določeno v obvestilu o piškotkih.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje, se vključijo v zbirko podatkov lastnika. Ti podatki se zbirajo, obdelujejo in hranijo v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1), Pogojih zasebnosti in varovanja osebnih podatkov in internimi akti podjetja.

Promo.fil d.o.o. spoštuje v zasebnost uporabnikov spletnega mesta, katerega lastnik je in s pridobljenimi osebnimi podatki ravna odgovorno in v skladu z zakonodajo.