Uvjeti privatnosti I zaštita osobnih podataka

Upravitelj osobnih podataka

Upravitelj osobnih podataka, koji se obvezuje sukladno Zakonom o zašititi osobnih podataka je tvrtka Promo.fil-storitve in svetovanje d.o.o., Klanec 11A, Škofljica, 1291 Škofljica.

 

Podatci o upravitelju:

Promo.fil-storitve in svetovanje d.o.o., Klanec 11A, Škofljica, 1291 Škofljica (v nadaljevanju Promo.fil d.o.o.)

Porezni broj: SI 51776189

Matični broj: 3665054000

E-mail: info@promo-fil.com

Telefon: +386 41 679 180

 

Zaštita osobnih podataka

Osobne podatke koristimo isključivo u navedene svrhe i štitimo ih u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Odredba EU 2016/679 (GDPR) i Zakon o zaštiti osobnih podataka – ZVOP-1), pravilima o zaštiti osobnih podataka i internim aktima tvrtke.

 

Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka

Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka u Promo.fil d.o.o. dostupna je na e-mail; info@promo-fil.com.

 

Prijenos osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke ne prosljeđujemo trećim stranama.

 

Vrste osobnih podataka i svrha njihove obrade

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na temelju pristanka pojedinaca ili na temelju sklopljenog ugovora o usluzi.

Kontakt obrazac; ime i prezime, e-mail, IP.

Prijava za posao, ime i prezime, e-mail, telefon, prijevoz, vrsta posla, regija, radno iskustvo, životopis, slike, IP.

 

Obrada ugovora

Osobne podatke pojedinaca prikupljamo i obrađujemo na temelju sklopljenog ugovora o pružanju usluga, kako je definirano Općim uvjetima.

Osobni podatci prikupljeni na temelju toga potrebni su za ispunjenje ugovorne obveze pružanja usluga ili izvršavanja naručene usluge u okviru potvrđene ponude.

U tu svrhu od pojedinaca prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke; ime i prezime, telefon, e-mail, podatci tvrtke.

 

Zaštita osobnih podataka

Kako bismo osigurali zaštitu osobnih podataka provodimo sve potrebne pravne, organizacijske, logističke i tehničke postupke i mjere, bilo na temelju internih akata ili putem naših ugovornih partnera tako da:

  • Štitimo prostore, opremu i sistemski sofver, uključujući ulazno-izlazne jedinice
  • Štitimo softver koji se koristi za obradu osobnih podataka
  • Spriječavamo neovlašteni pristup osobnim podatcima tijekom njihovog prijenosa, uključujući prijenos putem telekomunikacija i mreža
  • Pružamo učinkovit način za blokiranje, uništavanje, brisanje ili anonimiziranje osobnih podataka
  • Omogućujemo kasnije utvrđivanje unesenih osobnih podataka u bazu, i tko je to učinio, za razdoblje tijekom kojeg se pojedinačni podatci pohranjuju.

 

Rok čuvanja osobnih podataka

Osobni podatci pojedinaca, dobiveni na temelju pristanka mogu se obrađivati i pohranjivati sve dok postoji namjera ili do opoziva danog pristanka pojedinca.

Osobni podatci pojedinca koji se obrađuju na temelju ugovora mogu se obrađivati i čuvati narednih 5 godina od ispunjenja ugovornih obveza obje strane. Računi se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi u skaldu sa zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

 

Prava pojedinaca

U skladu sa važećim zakonodavstvom koje uređuje područje zaštite osobnih podataka pojedinac ima pravo opozvati dani pristanak u bilo kojem trenutku, zatražiti pristup, ispravak, ograničenje obrade ili brisanje osobnih podataka pisanim putem obavjestivši nas poštom na; Promo.fil-usluge i savjetovanje d.o.o., Letališka 35, 1000 Ljubljana ili putem e-maila; info@promo-fil.com. Pojedinac također može podnjeti prigovor na gornju adresu u vezi sa obradom svojih osobnih podataka.

Pojedinac također može izravno podnjeti žalbu na obradui svojih osobnih podataka, nadležnom Nadzornom tijelu, povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

 

Ponašanje u slučaju kršenja pravila

U slučaju kršenja zašite osobnih podataka odmah ćemo provesti sve unutarnje i vanjske mjere za zaštitu prava i interesa pojedinaca i obavijestiti ćemo i nadležno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj.